تگ / تهران

    درحال بارگذاری مطالب...
  • بافت‌های فرسوده، مندرس‌های جدا بافته نیستند

    شهر محل شکل‌گیری اساسی‌ترین و اولیه‌ترین تقسیم کار است. در شهرهای سرمایه‌داری، صنعتی، خدماتی کلان شهرها و ابر شهرها به تدریج تقسیم کار یدی، فکری و ترکیب این دو پیچیده‌تر می‌شود. به طور کلی شهر در برابر روستا و کلان شهر و ابر شهر در برابر شهر کوچک یا متوسط قرار می‌گیرد. اما مراحل مختلف تکامل در تقسیم کار، بیانگر شکل‌های متفاوت مالکیت نیز به شمار می‌آید. مالکیت شامل مالکیت…