تعاونی‎‌ها تبلور جامعه مدنی هستند

اطلاعات اثر: عنوان فارسی: تعاونی‌ها تبلور جامعه مدنی هستند شماره مرجع: 93 تاریخ انتشار: 1381 نوع مرجع: مجله ناشر: – ترجمه یا تألیف: – آدرس مرجع: ajcoop.mcls.gov.ir نام مرجع: تعاون و کشاورزی فصل: مرداد شماره: 131 نویسنده همکار: – صفحات مرجع: 42-43

سخنی دربارۀ توسعه و عدالت اجتماعی

اطلاعات اثر: عنوان فارسی: سخنی دربارۀ توسعه وعدالت اجتماعی شماره مرجع: 31 تاریخ انتشار: 1381 نوع مرجع: مجله ناشر: – ترجمه یا تألیف: – آدرس مرجع: – نام مرجع: مجلس و پژوهش فصل: بهار شماره: 33 نویسنده همکار: – صفحات مرجع: 14-33

از روش‌های متعارف تا اندیشه‌های رادیکال

اطلاعات اثر: عنوان فارسی: از روش‌های متعارف تا اندیشه‌های رادیکال شماره مرجع: 80 تاریخ انتشار: 1382 نوع مرجع: مجله ناشر: – ترجمه یا تألیف: – آدرس مرجع: sid.ir نام مرجع: کتاب ماه علوم اجتماعی فصل: شهریور و مهر شماره: 71 و 72 نویسنده همکار: – صفحات مرجع: 7-14

فریبرز رئیس دانا به روایت تصویر

اطلاعات اثر: عنوان فارسی: فریبرز رئیس‌دانا به روایت تصویر شماره مرجع: – تاریخ انتشار: 1399 نوع مرجع: مجله ناشر: – ترجمه یا تألیف: – آدرس مرجع: iran-transportation.com نام مرجع: صنعت حمل و نقل فصل: اردیبهشت شماره: 377 نویسنده همکار: – صفحات مرجع: 14-15

خطابه و خاطره

اطلاعات اثر: عنوان فارسی: خطابه و خاطره شماره مرجع: – تاریخ انتشار: 1399 نوع مرجع: مجله ناشر: – ترجمه یا تألیف: – آدرس مرجع: iran-transportation.com نام مرجع: صنعت حمل و نقل فصل: اردیبهشت شماره: 377 نویسنده همکار: – صفحات مرجع: 11-12

فریبرز رئیس دانا

فریبرز رئیس‌دانا زاده ۲۹ دی ۱۳۲۳ در تهــران‌‌ – درگذشـت ۲۶ اسفــند مــاه ۱۳۹۸ نویسنــده و اقتصــــــاددان رئیس‌دانا اقتصاددانی چپ‌گرا با تحصیلات مدرسه اقتصاد لندن بود و علاوه بر کار تخصصی در زمینهٔ پژوهش و تدریس رشتهٔ اقتصاد، به کارهای سیاسـی ، اجتماعـی ، ادبــی و مطبوعاتی نیز می‌پرداخت. رئیس‌دانا نویسنده بیش از پانزده کتاب دربارهٔ مسائل اقتصادی و سیاسی مانند آزادی و سوسیالیسم ، اقتصاد سیاسی توسعه و منش روشنفکری بود.

آثار مکتوب