دسته بندی / نوشته ها / کتاب ها / نوشته ها

  درحال بارگذاری مطالب...
 • کم توسعگی اجتماعی-اقتصادی

  اطلاعات اثر: عنوان فارسی: کم توسعگی اجتماعی-اقتصادی  شماره مرجع: 5  تاریخ انتشار: 1371  نوع مرجع: کتاب  ناشر: قطره  ترجمه یا تألیف: تألیف  آدرس مرجع: nashreghatreh.com  نام مرجع: قطره  فصل: –  شماره: –  نویسنده همکار: –  صفحات مرجع: –  عنوان انگلیسی: kam toseegi ejtemaee- eghtesadi

 • تراژدی انتقام

  اطلاعات اثر: عنوان فارسی: تراژدی انتقام شماره مرجع: 106 تاریخ انتشار: 1382 نوع مرجع: مجله ناشر: – ترجمه یا تألیف: – آدرس مرجع: ketabnak.com نام مرجع: کلک فصل: آذر شماره: 142 نویسنده همکار: – صفحات مرجع: 22-25

 • انتظار از جنبش دانشجویی

  اطلاعات اثر: عنوان فارسی: انتظار از جنبش دانشجویی شماره مرجع: 105 تاریخ انتشار: 1373 نوع مرجع: مجله ناشر: – ترجمه یا تألیف: – آدرس مرجع: www.magiran.ir نام مرجع: نشریه حافظ فصل: آذر شماره: – نویسنده همکار: – صفحات مرجع: –

 • فقر در ایران

  اطلاعات اثر: عنوان فارسی: فقر در ایران شماره مرجع: 104 تاریخ انتشار: 1380 نوع مرجع: مجله ناشر: – ترجمه یا تألیف: – آدرس مرجع: refahj.uswr.ac.ir نام مرجع: فصل نامه رفاه اجتماعی فصل: پاییز شماره: 1 نویسنده همکار: – صفحات مرجع: 116-139

 • مالیه ، سیاست مالی و توسعه

  اطلاعات اثر: عنوان فارسی: مالیه ، سیاست مالی و توسعه شماره مرجع: 40 تاریخ انتشار: 1378 نوع مرجع: مجله ناشر: – ترجمه یا تألیف: – آدرس مرجع: risekhoon.net نام مرجع: فرهنگ توسعه فصل: مرداد شماره: 39 و 40 و 41 نویسنده همکار: – صفحات مرجع: 39-44