دسته بندی / دیدگاه ها

  درحال بارگذاری مطالب...
 • خطابه و خاطره

  اطلاعات اثر: عنوان فارسی: خطابه و خاطره شماره مرجع: – تاریخ انتشار: 1399 نوع مرجع: مجله ناشر: – ترجمه یا تألیف: – آدرس مرجع: iran-transportation.com نام مرجع: صنعت حمل و نقل فصل: اردیبهشت شماره: 377 نویسنده همکار: – صفحات مرجع: 11-12

 • فقدانِ رئیسِ فرهیخته‌ی بی‌جایگزین

  اطلاعات اثر: عنوان فارسی: فقدانِ رئیسِ فرهیخته‌ی بی‌جایگزین شماره مرجع: – تاریخ انتشار: 1399 نوع مرجع: مجله ناشر: – ترجمه یا تألیف: – آدرس مرجع: iran-transportation.com نام مرجع: صنعت حمل و نقل فصل: اردیبهشت شماره: 377 نویسنده همکار: – صفحات مرجع: 10

 • همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق می‌افتد

  اطلاعات اثر: عنوان فارسی: همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق می‌افتد شماره مرجع: – تاریخ انتشار: 1399 نوع مرجع: مجله ناشر: – ترجمه یا تألیف: – آدرس مرجع: iran-transportation.com نام مرجع: صنعت حمل و نقل فصل: اردیبهشت شماره: 377 نویسنده همکار: – صفحات مرجع: 6-9

 • یادواره‌ی یک عزیز

  اطلاعات اثر: عنوان فارسی: یادواره‌ی یک عزیز شماره مرجع: – تاریخ انتشار: 1399 نوع مرجع: مجله ناشر: – ترجمه یا تألیف: – آدرس مرجع: iran-transportation.com نام مرجع: صنعت حمل و نقل فصل: اردیبهشت شماره: 377 نویسنده همکار: – صفحات مرجع: 70

 • ابزارهای داعشانه‌ی نوامپریالیستی، تدبیرهای کوبانی

  امپریالیسم نو به این دلیل از دهه‌ی هشتاد قرن بیستم شروع به جانشین شدنِ امپریالیسم موجود کرد که از این دهه – و در واقع با ریشه‌هایی قدیمی‌تر – بحران‌های اجتماعی – اقتصادی آزارنده‌ی عمیق‌تر ، گسترده‌تر و اندگارتر سر برون آوردند. عوارض اصلی بحران سرمایه‌‏داری پیشرفته چنین بودند – و هستند: نیاز به بازارهای بیشتر، نیاز به منابع و انرژی ارزان‌تر، بروز خستگی‌های ساختارشکن در عرصه‌ی رقابت تجاری بین‌المللی،…