کم توسعگی اجتماعی-اقتصادی

اطلاعات اثر:

عنوان فارسی: کم توسعگی اجتماعی-اقتصادی
 شماره مرجع:5
 تاریخ انتشار:1371
 نوع مرجع:کتاب
 ناشر:قطره
 ترجمه یا تألیف:تألیف
 آدرس مرجع:nashreghatreh.com
 نام مرجع:قطره
 فصل:
 شماره:
 نویسنده همکار:
 صفحات مرجع:
 عنوان انگلیسی:kam toseegi ejtemaee- eghtesadi

افکار خود را به اشتراک گذارید