مالیه ، سیاست مالی و توسعه

اطلاعات اثر:

عنوان فارسی: مالیه ، سیاست مالی و توسعه
شماره مرجع:40
تاریخ انتشار:1378
نوع مرجع:مجله
ناشر:
ترجمه یا تألیف:
آدرس مرجع:risekhoon.net
نام مرجع:فرهنگ توسعه
فصل:مرداد
شماره:39 و 40 و 41
نویسنده همکار:
صفحات مرجع:39-44

افکار خود را به اشتراک گذارید