فریبرز رئیس دانا به روایت تصویر

اطلاعات اثر:

عنوان فارسی: فریبرز رئیس‌دانا به روایت تصویر
شماره مرجع:
تاریخ انتشار:1399
نوع مرجع:مجله
ناشر:
ترجمه یا تألیف:
آدرس مرجع:iran-transportation.com
نام مرجع:صنعت حمل و نقل
فصل:اردیبهشت
شماره:377
نویسنده همکار:
صفحات مرجع:14-15

افکار خود را به اشتراک گذارید